Malinô Brdo (13.4.2021 02:00):
9.9 °C

Rybačka na Hrabove a lovné revíry na Liptove

02.03.2018

Rybárske preteky v Hrabove iba 150 m od Fatraparku 2

Rybárske lístky a povolenky na Liptove

V skratke ak máte záujem o rybárčenie ponuky na rybárske revíry je v našom okolí viac než dosť. Povolenky na rybolov na Liptove vybavuje v okolí apartmánov Fatrapark Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina. S vybavením povolenia a aktuálne cenníky povolení s radosťou odkomunikuje pre ubytovaných rybárov náš tím. Po skončení platnosti povolenia ste povinný preukaz odovzdať úradu ktorý povolenku vydal. Podľa zákona (§14 ods. 16 vyhlášky)aj s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch :).

Cenník rybárskych povoleniek na Liptove

Rybársky lístok cena za deň
hosťovací lístok - Slovenský občan 7,- €
hosťovací lístok - Cudzinec 16,60 €

Zoznam lovných revírov na Liptove

V nasledovnom zozname uvádzame všetky známe a hlavne legálne lovné revíry, ktoré počas pobytu u nás môžu naši hostia pohodlne navštíviť. V prípade záujmu o ďaľšie informácie alebo pomoc pri získaní povolenia nás kontaktujte. Ďakujeme a lovu zdar !!!

Rybník Hrabovo a Priehrada Liptovská Mara

3-5080-1-1    VN Hrabovo MsO Ružomberok    kaprový

Vodná plocha nádrže Hrabovo (1,8 ha) pri mestskej časti Ružomberok - Hrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája. Jeho vzdialenosť od apartmánov Fatrapark je iba približne 150 m.

3-5340-1-1    VN Liptovská Mara Rada RADA    kaprový

Vodná plocha nádrže (2160 ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do vodnej nádrže. V areáli štrkopieskov Palúdzka platia samostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrácii na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100 m od klietkových chovov rýb. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie.

V tomto úseku je rybolov povolený z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (č. parc. 1104/5) od 1.7 do 14.3. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa, nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Priehrada Liptovská Mara

3-0430-4-1    Bystrý potok MsO Ružomberok    lososový - P

Bystrý potok (Bystrô) od ústia do rieky Váh pri horárni Bystré po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm.

3-5330-1-1    VN Lipt. Sliačik MsO Ružomberok    kaprový

Vodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Liptovské Sliače. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2009-2011.

3-4700-4-1    Váh č.19 MsO Ružomberok    lososový - P

Čiastkové povodie rieky Váh od Jamborovho prahu pri SCP Ružomberok po teleso hrádze VVN Bešeňová pri obci Bešeňová. Lovná miera: lipeň 30 cm.

3-4680-6-1    Váh č.18 MsO Ružomberok    lososový - Li (H)

Rieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po cestný most v Ružomberku v smere do Dolného Kubína a rieka Váh od cestného mosta pri železničnej stanici v Ružomberku po Jamborov prah nad závodom SCP Ružomberok. Lovná miera: lipeň 30 cm.

3-5340-1-1    VN Liptovská Mara    SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (2160 ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov “Palúdzka” platia samostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrácii na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100m od klietkových chovov rýb. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie.

V tomto úseku je rybolov povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (č. parc. 1104/5) od 1.7 do 14. 3. - viď mapka na obálke. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Priehrada Liptovská Mara

3-4680-6-1    Váh č. 18 MsO Ružomberok    (H)

Rieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po cestný most v Ružomberku v smere do Dolného Kubína a rieka Váh od cestného mosta pri železničnej stanici v Ružomberku po Jamborov prah nad závodom SCP Ružomberok. Lovná miera: Lipeň - 30 cm

 3-4330-4-1    Teplianka MsO Ružomberok    lososový - P

Potok Teplianka od ústia do rieky Váh pri obci Ivachnová po pramene, vrátane prítokov Lúčanka a Kalamenianka. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-3220-4-1    Revúca MsO Ružomberok    lososový - P

Čiastkové povodie rieky Revúca od cestného mosta pri hoteli Savoy v Ružomberku po pramene, vrátane prítokov Teplý potok, Vyšný Matejkov potok, Trlenský a Hričkovský. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-3780-4-1    Sliačanka MsO Ružomberok    lososový - P

Potok Sliačanka od ústia do rieky Váh pri obci Lisková po pramene, vrátane prítoku Zúbra. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-0630-4-1    Čutkovo MsO Ružomberok    lososový - P

Potok Čutkovo od ústia do rieky Váh pri mestskej časti Černová po pramene. Lovná miera: lipeň 35 cm

3-1680-4-1    Korytnica MsO Ružomberok    lososový - P

Potok Korytnica od ústia do rieky Revúca v Liptovskej Osade po pramene, vrátane prítokov Medokýš a Patočiny. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-1810-4-1    Kvačianka MsO Ružomberok    lososový - P

Potok Kvačianka (Sielničanka) od ústia do VN Liptovská Mara pri cestnom moste pod obcou Liptovská Sielnica po hranicu NPR Kvačianska dolina, vrátane prítoku Suchý potok po hranicuTANAP-u.Lovná miera: lipeň 30cm

3-2110-4-1    Ľupčianka MsO Ružomberok    lososový - P

Potok Ľupčianka od ústia do VVN Bešeňová po pramene, vrátane prítokov Veľké Železné a Veľký Oružný potok. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-2140-4-1    Lúžňanka MsO Ružomberok    lososový - P

Potok Lúžňanka od ústia do rieky Revúca v Liptovskej Osade po pramene, vrátane prítokov Banské a Ráztočná. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-2160-4-1    Malatínka MsO Ružomberok    lososový - P

Potok Malatínka od ústia do VVN Bešeňová po pramene. Lovná miera: Lipeň 30 cm

Rybník Hrabovo

3-0040-4-1    Belá č. 1 MO Liptovský Hrádok    lososový - P

Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po cestný most v Podbanskom. Súčasťou revíru sú potoky Pribylina, Rakytinský, Krivuľa a Račková od ústia do Belej po kamennú hať na začiatku Račkovej doliny. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-0230-4-1    Boca MO Liptovský Hrádok    lososový - P

Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.Lovná miera: lipeň 30 cm

3-0640-4-1    Demänovka č. 1 MsO Lipt. Mikuláš    lososový - P

Potok Demänovka od ústia do Váhu po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-0640-4-1    Demänovka č. 1 MsO Lipt. Mikuláš    lososový - P

Potok Demänovka od ústia do Váhu po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-0810-1-1    Galovanská zátoka MsO Lipt. Mikuláš    kaprový

Vodná plocha (12ha) Galovanskej zátoky od železničného násypu po ústie potoka Palúdzanka. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2009-2011.

3-0830-1-1    Gôtovany - zátoka Rada RADA    kaprový

Vodná plocha (26,5ha) zátoky Liptovskej Mary pri obci Gôtovany.

3-1320-4-1    Jalovecký potok MsO Lipt. Mikuláš    lososový - P

Jalovecký potok od ústia do VN Liptovská Mara v obci Ondrašová po ochranné pásmo TANAPu. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-2800-4-1    Paludžanka MsO Lipt. Mikuláš    lososový - P

Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky po cestný most pri chate Fialka - sútok s Mošnicou. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-2850-4-1    Petruška MsO Lipt. Mikuláš    lososový - P

Potok Petruška od ústia do VN Liptovská Mara pri obci Trnovec po pramene.

3-3450-1-1    Rybník Okoličné MsO Lipt. Mikuláš    kaprový

Vodná plocha rybníka (5ha) v meste Liptovský Mikuláš - časť Okoličné. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2009-2011.

3-3800-4-1    Smrečianka MsO Lipt. Mikuláš    lososový - P

Potok Smrečianka od ústia do Váhu v obci Okoličné po ochranné pásmo TANAPu. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-4400-4-1    Trnovec MsO Lipt. Mikuláš    lososový - P

Potok Trnovec od ústia do Váhu ( pod MVE Slovakia ) po pramene vrátane potoka Konský. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-4720-4-1    Váh č.21 MsO Lipt. Mikuláš    lososový - P

Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši po sútok s riekou Belá pod Liptovským Hrádkom. Lovná miera: lipeň 30 cm

3-4730-4-1    Váh č.22 MO Lipt. Hrádok    lososový - P

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi .Lovná miera: lipeň 30 cm

 
Legenda: L - lieň, H - hlavátka, Li - lipeň,  zdroj informácii: www.srzrada.skcomments powered by Disqus
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.